Архів клінічної медицини, №1, 2014

В.Г.Лизогуб, Т.В.Завальська, С.І.Калашченко, М.В.Саюк

Метаболізм олеїнової та пальмітинової насичених жирних кислот. фізіологічні та патофізіологічні реакції

Ключові слова: апоптоз, цукровий діабет, пальмітинова кислота, олеїнова кислота, червоне пальмове масло.

Я.В. Семкович

Ускладнена пневмонія у дітей

Ключові слова: ускладнена пневмонія, діти, терапія.

Р.В. Сенютович, О.І. Іващук, В.М. Пилипів, В.Ю. Бодяка, М.А. Сенютович, О.В. Чорний

Інформаційно-аналітичний пошук нових варіантів компресійних езофагоєюноанастомозів

Ключові слова: рак, шлунок, езофагоєюноанастомоз, компресійний анастомоз.

М.М. Василечко

Характеристика показників системи гемостазу у хворих з різними формами фібриляції передсердь та з метаболічним синдромом

Ключові слова: фібриляція передсердь, інсулінорезистентність, гемостаз.

О.М.Дідушко

Вікові особливості ліпідного обміну у хворих з маніфестним гіпотиреозом

Ключові слова: гіпотиреоз, вік, дисліпідемія, абдомінальне ожиріння.

Н.В. Довганич

Активність каталази та пероксидази листя чистотілу в зоні впливу Бурштинської теплоелектростанції

Ключові слова: каталаза, пероксидаза, чистотіл звичайний, Бурштинська теплоелектростанція.

Р.Я. Дутка, М.М. Курбан

Helicobacterpylori у пацієнтів з хронічним гастритом та її вплив на перебіг артеріальної гіпертензії, як коморбідної патології

Ключові слова : Helicobacterpylori, хронічний гастрит, артеріальна гіпертензія.

Л.М. Заяць, Р.М. Савчук

Структурно-функціональні особливості аерогематичного бар’єру легень при дії забруднювачів атмосферного повітря

Ключові слова: забруднювачі атмосферного повітря, легені, аерогематичний бар’єр.

Т.Г. Копчук, Ю.Є. Роговий, С.П. Пасевич, М.В. Дікал

Патофізіологічний аналіз змін функції нирок за умов розвитку третьої стадії гарячки

Ключові слова: гарячка, стадія зниження температури, пірогенал, функція нирок.

Н.С. Михайловська

Багатофакторна статистична модель прогнозування перебігу

Q-інфаркту міокарда, коморбідного з метаболічним синдромом

Ключові слова: інфаркт міокарда, метаболічний синдром, предиктори коронарної смерті.

Р.М. Назарук

Результати застосування комплексу лікувально-профілактичних заходів у 6-річних дітей, які мешкають в екологічно несприятливих районах

Ключові слова: діти, важкі метали, карієс, профілактика.

Б.М. Павликівська, О.В. Фофанова, А.П. Юрцева

Варіабельність серцевого ритму у дітей із синдромом бронхообструкції, що поєднаний з вегетативною дисфункцією

Ключові слова: діти шкільного віку, вегетативна дисфункція, варіабельність серцевого ритму, обструктивний синдром, лікування.

О.І. Поліщук, Н.І. Геник, І.П. Поліщук

Характеристика стану фето-плацентарної гемодинаміки у вагітних із початковим пізнім мимовільним викиднем

Ключові слова: початковий пізній мимовільний викидень (ППМВ), фето-плацентарна недостатність (ФПН).

В.П. Притула

Особливості клінічної картини у дітей з ехінококовими кістами печінки

Ключові слова: ехінококоз, кісти печінки, діагностика, результати, діти.

Г.Б. Проць, В.П. Пюрик, П.Ф. Дудій

Використання спіральної комп’ютерної томографії при плануванні дентальної імплантації

Ключові слова: дентальна імплантація, ортопантомографія, спіральна комп’ютерна томографія.

М.Д. Ризюк

Оцінка динаміки рівня D-димеру крові у хворих на гострий тромбофлебіт нижніх кінцівок

Ключові слова: гострий тромбофлебіт, лікувальна тактика, D- димер, венозні тромбоемболічні ускладнення.

І.О. Савеліхіна, М.М. Островський

Вплив базового лікування хронічного обструктивного захворювання легень ііі стадії на клініко-функціональні показники та процеси морфологічної перебудови слизових оболонок бронхів

Ключові слова: хронічне обструктивне захворювання легень, дослідження ФЗД, морфологічна перебудова слизових оболонок бронхів.

Л.П. Сидоренко, З.Р. Ожоган

Особливості методики лікування малих дефектів зубних рядів за допомогою адгезивних мостоподібних протезів

Ключові слова: адгезивні мостоподібні протези, малі дефекти зубних рядів.

В.Д. Скрипко

Дестабілізіція клітинних мембран як фактор розвитку ендогенної інтоксикації у хворих на гостру тонкокишкову непрохідність

Ключові слова: гостра тонкокишкова непрохідність, перекисне окислення ліпідів, антиоксидантна система, інтоксикація.

С.Б. Телемуха

Методи лікування хворих з хронічними рановими дефектами нижніх кінцівок різного генезису

Ключові слова: хронічні трофічні виразки нижніх кінцівок, хронічна венозна недостатність, облітеруючий атеросклероз, критична ішемія нижніх кінцівок, катетеризація нижньої надчеревної артерії, остеоперфорація великогомілкової кістки.

С.О. Шейко

Дисфункція нирок у хворих похилого віку із хронічною серцевою недостатністю і кардіоренальним синдромом

Ключові слова: хронічна серцева недостатність, кардіоренальний синдром, дисфункція нирок.

В.М. Штурмак

Вплив часткових знімних пластинкових протезів, виготовлених різними способами, на тканини пародонта у хворих з частковими дефектами зубних рядів, ускладнених хронічним генералізованим пародонтитом I та II ступеня важкості

Ключові слова: часткові знімнi пластинкові протези, пародонт, зуби антагоністи.

М.М. Багрій, М.І. Петруняк, В.М. Ванченко, Н.М. Кудерська, Н.А. Комашко,

М.Б. Гриньовська, М.М. Волошин, М.В. Дем’янчук

Риносклерома

Ключові слова: склерома, риносклерома, паличка Фріша-Волковича, клітина Мікулича.

М.М. Багрій, В.Д. Скрипко, М.М. Волошин, О.М. Луцак, А.В. Ніколенко, Т.П. Басараба, О.М. Герасимчук

Аберантна щитоподібна залоза

Ключові слова: ектопія, щитоподібна залоза, аберантна залоза.

О.В. Лабунец, О.В. Деньга, В.А. Лабунец, Т.В. Диева, В.В. Лепский, В.В. Лепский

Распространенность, интенсивность, структура и динамика развития малых включенных дефектов зубных рядов у лиц молодого возраста гг. Ивано-Франковска и Тернополя по данным обращаемости

Ключевые слова: лица молодого возраста, включенные дефекты зубных рядов, распространенность, интенсивность, структура, динамика развития.

Н.М. Кулаєць

Холтерівське моніторування електрокардіограми – сучасний метод діагностики в практиці лікаря–кардіолога

Ключові слова: холтерівське моніторування електрокардіограми, ішемічна хвороба серця, варіабельність ритму серця, інфаркт міокарда.

І.І. Вакалюк

Особливості викладання етики та деонтології медичним сестрам в умовах реформування системи освіти

Ключові слова: етика, деонтологія, медична сестра, навчальний процес.

Л.В. Гінчицька

Методика використання рольової гри при вивченні теми: “Участь у наданні невідкладної медичної допомоги на дошпитальному етапі. Психологічний та мовний контакт з гінекологічними хворими в жіночій консультації”

Ключові слова: акушерство, гінекологія, невідкладні стани, інтерактивні навчальні технології, рольова гра.

Н.В. Зозуляк

Засоби проведення підсумкового модульного контролю № 1 знань студентів медичного факультету Івано-Франківського національного медичного університету з пропедевтики внутрішньої медицини

Ключові слова: пропедевтика внутрішньої медицини, модульний контроль, кредитно-модульна система.

І.Б. Кремінська, Л.М. Заяць

Окремі проблемні аспекти викладання патофізіології на медичному факультеті на основі кредитно-модульної системи організації навчання

Ключові слова: Болонський процес, кредитно-модульна система, патофізіологія, проблемні аспекти.

І.Б. Кремінська, Л.М. Заяць, О.Д. Свистак

Викладання патофізіології англомовним студентам за кредитно-модульною системою

Ключові слова: патофізіологія, англомовні студенти, кредитно-модульна система, методичні матеріали, специфіка викладання.

В.М. Мізюк

Особливості навчання іноземних студентів медичного факультету на випускних курсах Івано-Франківського національного медичного університету

Ключові слова: іноземні студенти, нові методи викладання, навчально-тренінгові центри, стандартизовані пацієнти.

М.М. Місяченко

Науково-методичні основи розвитку клінічного мислення у студентів-стоматологів при вивченні внутрішньої медицини

Ключові слова: клінічне мислення, методи викладання, внутрішня медицина.

М.Д. Ризюк

Шляхи підвищення ефективності вивчення хірургії студентами стоматологічного факультету в умовах кредитно-модульної системи

Ключові слова: медична освіта, кредитно-модульна система навчання, хірургічні дисципліни.

С.Б. Телемуха

Методи вдосконалення викладання хірургії на стоматологічному факультеті в умовах болонського процесу

Ключові слова: болонський процес, хірургія, модульна система.

І.С. Тимків

Вимоги до особи викладача в сучасному освітньому просторі

Ключові слова: викладач, студент, університет.

О.Я. Царук

Методика викладання теми: «Методологія викладання ультразвукової діагностики вроджених вад розвитку серцево-судинної системи у дітей» лікарям факультету післядипломної освіти

Ключові слова: вроджені вади серця, ультразвукова діагностика.

Н.В. Чернюк

Удосконалення самостійної роботи студентів стоматологічного факультету з клінічної імунології

Ключові слова: самостійна робота студентів, клінічна імунологія, стоматологічний факультет.

С.М. Геник

До 120 річчя з дня народження видатного українського вченого, хірурга, педагога і мислителя Б.Л.Смірнова