Архів клінічної медицини, №2, 2014, частина ІІ

Д. М. Бідюк, Ю. С.Лисюк, А. М.Микуш

Патологія селезінки при гострому некротизуючому панкреатиті: до питання корекції хірургічної тактики

Ключові слова: селезінка, гострий некротизуючий панкреатит, хірургічна тактика.

А. Є. Богуш, Б. Г. Горбаль, Н. М. Марущак, Н. А. Богуш

Діагностика і лікування некрозу жирової підвіски

Ключові слова: жирова підвіска, некроз, лапароскопія.

А. Є. Богуш, П. В. Соломчак

Новітні підходи в лікуванні ускладненого геморою за методом Мілліган-Моргана

Ключові слова: геморой, геморойектомія, електрокоагуляція.

В. В. Бойко, О. М. Шевченко, В. М. Лихман, А. О. Меркулов, Н. В. Тимченко, В. П. Клименко

Використання ендолімфатичної антибіотикотерапії в профілактиці гнійно-септичних ускладнень після операцій на товстій кишці

Ключові слова: обструктивні резекції товстої кишки, гнійно-септичні ускладнення, антибіотикотерапія, профілактика.

Р. В. Бондарєв, О .Л. Чибісов, А. А. Еріцян, В .В. Лєсной

Місце лапароскопічних втручань у невідкладної абдомінальної хірургії

Ключові слова: лапароскопія, невідкладна абдомінальна хірургія, лапароскопічні втручання, відкриті оперативні втручання.

В. Б. Борисенко

Біліарний сепсис: принципи диференціальної діагностики з механічною жовтяницею та гострим холангітом

Ключові слова: біліарний сепсис, гострий холангіт, механічна жовтяниця, діагностика.

А.В. Габрієлян, П.І. Нікульніков, А.В. Ратушнюк, В.В. Белейович, В.Й. Сморжевський, О.Л. Бабий, Є.І. Топчу, С.В. Романова, І.В. Кудлай

Симультанні оперативні втручання з ішемічною хворобою серця та мультифокального атеросклерозу

Ключові слова: ішемічна хвороба серця, аортокоронарне шунтування, мультифокальний атеросклероз, симультанні операції.

С.П. Галич, Є.В. Симулик

Профілактика внутрішньочеревної гіпертензії при абдомінопластиці

Ключові слова: абдомінопластика, внутрішньочеревний тиск, м’язево-апоневротичний каркас, передня черевна стінка.

І.Д. Герич , Т.М. Іванків, О.В. Огурцов

Конверсія – невід’ємний атрибут лапароскопічної холецистектомії

Ключові слова. Калькульозний холецистит, ускладнення, лапароскопічна холецистектомія, конверсія.

І.Д. Герич  , В.В. Ващук, Р.П. Байдала

Фази ранового процесу: сучасний стан проблеми

Ключові слова: рани, фази ранового процесу, загоєння ран.

І.Д. Герич  , І.В. Стояновський, А.С. Барвінська, В.В. Ващук, Р.В. Яремкевич

Великі помилки малої хірургії: некротизуючий фасціїт внаслідок внутрішньосуглобової ін’єкції

Ключові слова: внутрішньосуглобова ін’єкція, кортикостероїди, некротизуючий фасціїт.

І.Д. Герич , Ю.О. Фусс, А.С. Барвінська, В.І. Зуб, І.В. Стояновський, В.С. Савчин, А.О. Волобоєва, Р.В. Яремкевич, Д.Л. Романчак, О.М. Чемерис

Клінічне значення функціональної активності локального антиінфекційного захисту організму – чинника ризику розвитку інфекційного процесу

Ключові слова. «хірургічна інфекція», «локальний антиінфекційний захист організму», «механічна деконтамінація», «лізоцим».

В. В. Голотюк, Є. М. Юркевич, В. І. Голотюк, П. М. Семенів, В. Г. Гончар, Ю. Б. Ткачук, Ю. Д. Партикевич

Інтоксикаційні індекси при комбінованому лікуванні хворих на рак прямої кишки

Ключові слова: рак прямої кишки, комбіноване лікування, ендогенна інтоксикація.

М. Г. Гончар., Я. М. Кучірка

Моніторинг хірургічної тактики при гастродуоденальних кровотечах виразкового генезу

Ключові слова: виразка, кровотеча гастродуоденальна, гемостаз,операція.

В. І. Десятерик, О. В. Давиденко, В. А. Слободянюк, В. Г. Желізняк, О. Б. Богатирьов, В. В. Кабаченко, О. М. Прокуда, С. В. Малюта

Вибір методу лікування аневризм черевної аорти, ускладненої її розривом

І. Я. Дзюбановський, М. Ю. Кріцак

Оптимізація комплексного лікування гнійно-некротичних ускладнень синдрому діабетичної стопи

Ключові слова. Синдром стопи діабетика, клітинно-тканинна терапія, фагоцитоз, лейкоцити.

М. М. Дроняк, І. М. Шевчук, М. Г. Шевчук

Особливості лікування хворих на післяопераційний перитоніт

Ключові слова: післяопераційний перитоніт, релапаротомія, абдомінальний сепсис.

М. Ф. Дрюк, В. І. Кірімов, І. Є. Барна, І. П. Дмитренко

Застосування МНК аутологічного кісткового мозку та плазми збагаченої тромбоцитами в комплексному лікуванні хронічної «критичної» ішемії ускладненої виразково-трофічними дефектами стопи

Ключові слова: облітеруючі захворювання судин, «критична» ішемія, трансплантація аутологічних клітинних матеріалів.

О. Є. Каніковський, Я .В. Карий, О. І. Бондарчук, Ю. В. Бабiйчук, І. В. Павлик, Д. О. Каніковський

Мініінвазивні та відкриті способи бiлiарної декомпресiї при механiчнiй жовтяницi у хворих похилого і старечого віку

Ключові слова: механічна жовтяниця, лапароскопічна і відкрита холецистектомія, ендоскопічна папілосфінктеротомія.

Д. В. Капустянський

Показання до дренування черевної порожнини у хворих на гострий апендицит

Ключові слова: гострий апендицит, дренування, показання.

Т. П. Кирик

Інтраабдомінальний тиск в діагностиці та прогнозуванні перебігу гострого перитоніту

Ключові слова. Гострий перитоніт, інтраабдомінальний тиск, інтраабдомінальна гіпертензія.

В. М. Клименко, І. А. Балдін

Реваскуляризація нижніх кінцівок при критичній ішемії комбінованим використанням хірургічних та рентгенендоваскулярних методів

Ключові слова: критична ішемія, реваскуляризація, ендоваскулярні втручання, комбіновані втручання.

І. І. Кобза, Р. І. Трутяк, Т. І. Кобза, А. П. Мелень, А. О. Ярка

Особливості перебігу церебральної гіперперфузії

Ключові слова: ураження внутрішньої сонної артерії, церебральна гіперперфузія, ступінь тяжкості.

Я. Г. Колкін, В. В. Хацко, О. Д. Шаталов, Ф. А. Греджев, Г. В. Пархоменко

Особливості оперативного лікування хворих на доброякісні вогнищеві утвори печінки

Ключові слова: доброякісні осередкові утворення печінки, діагностика, хірургічне лікування.

В. М. Копчак, К. В. Копчак, І. В. Хомяк, О. В. Дувалко, Л. О. Перерва, І. С. Терешкевич,

Г. Ю. Мошківський

Ендоскопічні та лапароскопічні методи лікування ускладнених псевдокіст підшлункової залози

Ключові слова: псевдокіста підшлункової залози, ендоскопічне втручання, ендосонографія, ендоваскулярна емболізація, лапароскопічна цистоєюностомія.

В. М. Копчак, І. А. Криворучко, Н. М. Гончарова

Лікування ускладнених гострих псевдокіст підшлункової залози

Ключові слова: ускладнені гострі псевдокісти підшлункової залози, панкреонекроз, поліорганна дисфункція, хірургічне лікування.

А. В. Косинський, Д. Л. Бузмаков, В. В. Ржемовський, О. В. Симоненко

Показники інвалідності після хірургічного лікування ускладнень панкреатиту в україні за 2013 рік

Ключові слова: хронічний панкреатит, панкреатична нориця, кіста підшлункової залози, інвалідність.

О. Г. Котенко, А. В. Гриненко, А. О. Попов, А. А. Коршак, А. В. Гусев, Д. А. Федоров,

А. А. Минич

Хирургическое лечение гепатоцеллюлярной карциномы диаметром более 10 см

Ключевые слова: гепатоцеллюлярная карцинома, резекция печени, воротная вена, портопластика, нижняя полая вена, кавапластика.

І. А. Криворучко, М. М. Тесленко, Н. М. Гончарова, О. А. Тонкоглас, В. М. Чеверда, С. М. Тесленко

Особливості диференційної діагностики при хронічному панкреатиті та раку голівки підшлункової залози

Ключові слова: рак підшлункової залози, хронічний панкреатит, диференційна діагностика, онкомаркери.

І. А. Криворучко, Ю. В. Іванова, М. С. Повеличенко, С. А. Андреєщев

Хірургічне лікування хворих на абдомінальний сепсис з використанням скорингових систем оцінки тяжкості хворих

Ключові слова: абдомінальний сепсис, прогноз, релапаротомія «за вимогою», релапаротомія «за програмою», лікування.

Р. Т. Кузенко, І. М. Шевчук

Комплексне лікування гострого панкреатиту у хворих похилого і старечого віку

Ключові слова: гострий панкреатит, похилий вік, інтенсивна терапія, оперативне лікування.

О. Б. Кутовий, О. В. Соколов

Ривароксабан при лікуванні поверхневого варикотромбофлебіту нижніх кінцівок в амбулаторних умовах

Ключові слова: варікотромбофлебіт, амбулаторне лікування.

Р. Б. Лисенко, В. С. Драбовський

Профілактика та лікування післяопераційного больового синдрому при алопластиці черевної стінки з приводу її дефектів

Ключові слова: післяопераційний больовий синдром, алопластика, дефекти черевної стінки.

В. І. Лупальцов, В. В. Мельников, Р. С. Ворощук

Стан центральної гемодинаміки на етапах виконання холецистектомії різними методами у хворих з профзахворюваннями легень

Ключові слова: холецистит, лапароскопічна холецистектомія, карбоперитонеум, центральна гемодинаміка.

О. М. Люлька, В. І. Ляховський, О. В. Запорожченко, Є. М. Люлька

Особливості діагностики гострої непрохідності кишечника непухлинного походження

Ключові слова: гостра непрохідність кишечника, ультразвукове дослідження.

С. В. Малик, О. С. Осіпов, М. В. Безручко

Особливості цитологічної картини перебігу ранового процесу в ділянці післяопераційної рани у пацієнтів з супутнім ожирінням

Ключові слова: ожиріння, ранові ускладнення, цитологічне дослідження.

C. В. Малик, М. В. Безручко, О. С. Осіпов, Я. В. Рибалка

Шляхи профілактики післяопераційних гнійних ускладнень при хірургічному лікуванні гострого деструктивного холециститу

Ключові слова: гострий холецистит, післяопераційні гнійні ускладнення, профілактика, пункція жовчного міхура під контролем УЗД.

І.В. Мельник, О.В. Пиптюк, М.І. Мельник

Експериментальне обґрунтування алопластики ускладненої грижі

Ключові слова: защемлені грижі, поліпропіленова сітка, експериментальне обґрунтування.

Д. С. Михальчук, А. В. Симчич, М. М. Грушецький

Аналіз результатів комплексного лікування хворих на синдром діабетичної стопи

Ключові слова: синдром діабетичної стопи, Кардіоаргінін-Здоров’я, Інфларакс.

О. В. Новицький

Вибір антибактеріальних препаратів та режиму їх застосування при хірургічному лікуванні хворих з гострим парапроктитом

Ключові слова: гострий парапроктит, синдром системної запальної відповіді, антибіотикопрофілактика, антибактеріальна терапія.

Ю. Н. Орловский, А. В. Воробей, Е. И. Вижинис, А.Ч. Шулейко

Современная хирургическая тактика при доброкачественных стриктурах гепатикохоледоха и билиодигестивных соустий

О. В. Пиптюк, С. Б. Телемуха, В. О. Пиптюк

Метаболічна терапія в комплексному лікуванні хворих на гнійно-некротичну форму діабетичної стопи

Ключові слова. Синдром діабетичної стопи, антиоксидантий захист, комплексна терапія.

І. Ю. Полянський, В. І. Москалюк

Лікувальна тактика у пацієнтів з генетично детермінованими порушеннями скоротливої здатності кишечника

Ключові слова: серотонін, поліморфізм гена SERT, парез кишечнику, профілактика та лікування.

І. Ю. Полянський, П. В Мороз

Вибір лікувальної тактики при різних формах гострого перитоніту залежно від генетично детермінованих порушень імунологічної реактивності

Ключові слова: гострий перитоніт, генотип, ген, цитокіни, IL1.

П. Б. Пікас

Стан мікрофлори товстої кишки у хворих із поліпами шлунково -кишкового тракту

Ключові слова: поліпи, шлунково-кишковий тракт, мікрофлора.

М. П. Попик, А. М. Новосад, В. С. Бодак

Лапароскопія при гострому холециститі, ускладненому коломіхуровим інфільтратом

Ключові слова: холецистит, коломіхуровий інфільтрат, лапароскопічна холецистектомія.

В. І. Русин, С. С. Філіп, О. О. Болдіжар, К. Є. Румянцев

Хірургічне лікування ускладнень хронічного панкреатиту

Ключові слова: хронічний панкреатит, псевдокіста підшлункової залози, малоінвазивні методи, хірургічне лікування.

В. І. Русин, В. В. Корсак, Я. М. Попович, В. В. Русин

Можливості поєднання реконструкційних втручань та методів непрямої реваскуляризації при критичній ішемії нижніх кінцівок

Ключові слова: оклюзійно-стенотичне ураження, критична ішемія нижніх кінцівок, профундопластика, шунтування, реваскуляризувальна остеотрепанація, поперекова симпатектомія.

В. І. Русин, В. В. Корсак, Я.М. Попович, П. О. Болдіжар, С. О. Бойко, Ю. С. Небиліцин

Функціональний стан клубового колектору при гострих ілеофеморальних венозних тромбозах

Ключові слова: глибокий венозний тромбоз, клубовий колектор, радіоізотопна флебосцинтиграфія, радіофармпрепарат.

В. І. Русин, О. О. Болдіжар, Є. С. Сірчак, Н. Ю. Курчак, О. М. Москаль

Ендотеліальна дисфункція у хворих з хронічним панкреатитом після холецистектомії

Ключові слова: холецистектомія, хронічний панкреатит, ендотеліальна дисфункція.

В. С. Савчин

Особливості запальної відповіді при опіковій травмі голови і шиї

Ключові слова. Опіки голови і шиї, запальна реакція, рання некректомія.

С. В. Сандер

Діагностика передгангренозного стану при критичній ішемії нижніх кінцівок

Ключові слова: хронічна ішемія нижніх кінцівок, передгангренозний стан стопи, обстеження.

В. О. Сипливий, В. І. Робак, Д. В. Євтушенко, Д. В. Бизов

Застосування шкал оцінки тяжкості стану хворого на гострий некротичний панкреатит та результати його лікування

Ключові слова: гострий панкреатит, шкала гострого сепсису, післяопераційна летальність.

В. Д. Скрипко, А. О. Клименко, М. Г. Гончар, Ю. А. Клименко, П. І. Шевяк

Значення порушення мікроелементного гомеостазу в патогенезі формування ендотоксикозу при гострій тонкокишковій непрохідності

Ключові слова: гостра тонкокишкова непрохідність, мікроелементи, реамберин, цинк, залізо, мідь.

І. І. Тітов, С. В. Мельник, О. Л. Ткачук

Порівняльний аналіз двох стратегій анестезіологічного забезпечення ендоскопічної ретроградної холангіопанкреатографії

Ключові слова: ендоскопічна ретроградна холангіопанкреатографія, гастроларингеальна трубка.

О. Л. Ткачук, О. І. Гудз

Морфологічне обґрунтування доцільності використання сегментів дезоблітерованих стегнових артерій при проведенні артеріальних реконструкцій

Ключові слова: дезоблітеровані стегнові артерії, артеріальні реконструкції, морфологія.

І. Р. Трутяк, І. Ю. Дутка, Р. І. Трутяк

Особливості операційного втручання на черевній порожнині у пацієнтів із закритою поєднаною абдомінальною травмою

Ключові слова: закрита поєднана абдомінальна травма, хірургічна операція.

О. Ю. Усенко, І. А. Криворучко, В. М. Копчак, Н. М. Гончарова, С. М. Балака, С. М. Тесленко, С. А. Андреєщев

Перегляд класифікації гострого панкреатиту, що була прийнята в Атланті, інтернаціональним консенсусом у 2012 р.

Ключові слова: гострий панкреатит, класифікація, діагностика.

М. Б. Федорків

Прогнозування перебігу гострого панкреатиту

Ключові слова: тяжка форма гострого панкреатиту, IL-8, IL-10, TNF-a.

Я.П. Фелештинський, В.Ф. Ватаманюк, М.О. Йосипенко, В.В. Сміщук

Експериментально-клінічне обгрунтування інтраабдомінальної алогерніопластики післяопераційних вентральних гриж гігантських розмірів

Ключові слова: післяопераційна, вентральна грижа, інтраабдомінальна алогерніопластика, антиадгезивне покриття, композитна сітка.

Ю. О. Фусс

Діагностичне значення гіпергідрозу в якості маркера гнійно – запальних захворювань шкіри і м’яких тканин

Ключові слова. Гіпергідроз, гнійно – запальні захворювання шкіри і м’яких тканин, проба Мінора, гравіметричний метод, нінгідринова проба.

В. В. Хацко, О. Д. Шаталов, О. Д. Зубов, О. М. Дудін, В. В.Потапов

Сучасне хірургічне лікування бактеріальних абсцесів печінки

Ключові слова: бактеріальні абсцеси печінки, лікування.

І. К. Чурпій, О. В. Пиптюк, І. О. Якубовська, К. Л. Чурпій, В. К. Чурпій

Зміни гуморальної та клітинної ланок імунітету у хворих на різні форми перитоніту

Ключові слова: перитоніт, імунітет.

А. Г. Шевчук, В. М. Федорченко, С. М.Василюк, Я. О. Попович

Клініко-морфологічні паралелі перебігу різних форм абдомінального туберкульозу та хірургічна тактика

Ключові слова: гіперпластичний клубово-сліпокишечний, інфільтративно-виразковий туберкульоз кишечника, перфорація виразки, кишкова непрохідність, туберкульозний перитоніт.

І. М. Шевчук, С. М. Гедзик, Г. І. Шабат

Вибір способу біліарної декомпресії при гострому та хронічному панкреатиті з обтураційною жовтяницею

Ключові слова: гострий і хронічний панкреатит, обтураційна жовтяниця, жовчні кислоти.

І. М. Шевчук, В. І. Пилипчук, А. Д. Хруник, М. Г. Шевчук

Хірургічне лікування хронічного панкреатиту з порушенням функції сусідніх органів

Ключові слова: хронічний панкреатит, хірургічне лікування.