Архів клінічної медицини №1 2015

І.В. Шлімкевич

Механізми розвитку юнацького гіпоталамічного синдрому у дітей

Ключові слова: епідеміологія, діти, гіпоталамічний синдром

І.С.Головчак

Монотерапія гормонозамісними препаратами постменопаузальних проявів та оцінка її ефективності

Ключові слова: менопауза, остеопороз, гормонозамісна терапія.

М.В.Гроховська

Оцінка клітинних процесів при гіперплазіях ендометрію у жінок з екстрагенітальною патологією

Ключові слова: гіперплазія ендометрію, екстрагенітальна патологія, Са2+, Mg2+_ АТФ-азна активність.

П.П. Кравчун

Ефективність застосування модуляторів нейрогормональних вазоконстрикторних систем у хворих з постінфарктним кардіосклерозом

Ключові слова: постінфарктний кардіосклероз, модулятори нейрогормональних вазоконстрикторних систем, хронічна серцева недостатність.

О.Ю.Оліник

Вплив інгібітора ангіотензинперетворюючого ферменту на систему гемостазу у хворих на пептичну виразку шлунка та дванадцятипалої кишки, поєднану з цукровим діабетом

Ключові слова. пептична виразка, цукровий діабет, гемостаз, квінаприл.

А.Я. Пасько, В.Д. Скрипко, В.В. Бойко

Деякі аспекти профілактики та лікування післяопераційного гіпопаратиреозу

Ключові слова: гіпопаратиреоз, хірургічне лікування, паратгормон, паращитовидна залоза, цитофлавін.

Т.П. Перехрестенко

Визначення взаємозв’язку між імунологічними показниками у периферичній крові та кістковому мозку хворих на хронічну мієлоїдну лейкемію, які отримують лікування інгібіторами тирозинкінази

Ключові слова: хронічна мієлоїдна лейкемія, резистентність до інгібіторів тирозинкінази, Pgp-170, CD 34, Ki-67, кореляційно-регресійний аналіз.

О.І. Поліщук, І.П. Поліщук, Н.І. Геник

Стан системи гемостазу у вагітних при загрозі пізнього мимовільного викидню на фоні метрорагії та висхідного інфікування

Ключові слова: невиношування вагітності (НВ), метрорагія, висхідне інфікування.

В.П. Притула, І.Г. Рибальченко

Лікування вроджених пахово-калиткових кил у дітей в перші місяці життя

Ключові слова: хворі діти, хлопчики раннього віку, пахвинні грижі, діагностика, оперативне лікування.

М.І. Римарчук

Прогнозування ймовірності розвитку плацентарної дисфункції у вагітних з локальним непрогресуючим відшаруванням плаценти

Ключові слова: локальне відшарування плаценти, недиференційована дисплазія сполучної тканини, плацентарна дисфункція.

О.М.Рожко-Гунчак

Вивчення потреби в ортодонтичному лікуванні та розповсюдженості аномалій прикусу у дітей Івано-Франківської області

Ключові слова: діти, зубо-щелепні аномалії, розповсюдженість, прикус, солі важких металів.

О.Я. Царук

Особливості проведення ехокардіографічного обстеження у немовлят з аортальним стенозом

Ключові слова: вроджені вади серця, немовлята, аортальний стеноз, ехокардіографія.

М.М. Багрій, Н.Р. Тарасевич, Л.О. Попович, М.Г. Козловська, О.Б. Попович, О.В. Марчук

Хвороба Вільсона-Коновалова

Ключові слова: хвороба Вільсона-Коновалова, гепато-церебральна дистрофія, гепато-лентикулярна дегенерація, церулоплазмін, обмін міді.

М.М. Багрій, І.В. Фазан, І.О. Халик, І.Д. Клюфінський, Н.Я. Варнава, О.І. Фазан

Первинний рак маткової труби

Ключові слова: рак маткової труби, залозисто-папілярний рак, аденокарцинома.

І.М.Гайова

Церебральна ангіодистонія із синкопальними станами

Ключеві слова: синкопальні стани, гепато-лієнальний синдром, диспластичне серце.

Н.В.Александрук

Досвід формування навичок по наданню первинної медичної допомоги та проведенню лікувально-евакуаційних заходів на курсах хірургії голови та шиї

Ключові слова: післядипломна освіта, практичні навички, первинна медична допомога.

Н.В. Александрук

Зниження слуху при остеопорозі в практиці ЛЗПСМ

Ключові слова: приглухуватість, незавершений остеопороз, оториноларингологія.

М.Р.Герасимчук

Ефективна взаємодія викладача та студента як основа успішного вивчення патологічної фізіології іноземними студентами

Ключові слова: взаємодія між викладачами та студентами, навчальний процес, студенти-медики.

Г.Є. Гірник

Педагогічна та комунікативна культура викладача вищого медичного навчального закладу як складові педагогічного іміджу

Ключові слова: педагогічна культура, комунікативна культура, самопідготовка, самоосвіта, навчальний процес, педагогічний імідж.

О.О. Куля

Актуальні питання викладання неонатології для інтернів зі спеціальності «загальна практика - сімейна медицина»

Ключові слова: неонатологія, викладання, лікар загальної практики.

В.І. Пилипчук

Використання сучасних телекомунікаційних засобів у підготовці лікарів-хірургів на етапі післядипломної освіти

Ключові слова: мультимедійні засоби, телекомунікаційні засоби, післядипломне навчання.

О.І. Тучак

Особливості викладання фізіології студентам педіатричного факультету

Ключові слова: фізіологія, педіатричний факультет.

О.Я. Царук

Самостійна робота студентів в умовах кредитно-модульної системи

Ключові слова: самостійна робота, болонська освіта, організація, студенти.

Н.В. Чернюк

Впровадження елементів науково-дослідної роботи студентів у навчальний процес вищих медичних навчальних закладів

Ключові слова: науково-дослідна робота студентів, студентський науковий гурток.

Н.Г. Яцишин

Реформа вищої медичної освіти в Україні

Ключові слова: медична освіта, біоетика.

І.М.Гайова

Анкетування індійських студентів ІФНМУ. Харчовий статус

студента-медика

Ключові слова: режим харчування, улюблені страви, скарги з боку шлунково-кишкового тракту, хронічні шлунково-кишкові хвороби в минулому, заклади громадського харчування, нездорова їжа.

Д.Б. Соломчак

Десятирічний тренд та особливості формування первинної інвалідності внаслідок сечокам’яної хвороби в Івано-Франківській області

Ключові слова: сечокам’яна хвороба, первинна інвалідність.