Архів клінічної медицини №2 2015

З.В. Вовк, О.Л. Цимбаліста, О.Б. Синоверська

Гемохроматоз і гемосидероз у дітей

Ключові слова: гемохроматоз, гемосидероз, залізо, хелатна терапія, новонароджений.

М.М. Островський, М.П. Стовбан, С.Л. Філіпова

Аналітичний погляд на проблему коморбідності хозл та бронхоектатичної хвороби: досягнення, умови сьогодення та невирішені питання

Ключові слова: хронічне обструктивне захворювання легень (ХОЗЛ), бронхоектатична хвороба (БЕХ), коморбідність.

Н.Г.Вірстюк, М.М.Никифорук

Вплив метаболічного синдрому на клінічні характеристики псоріазу

Ключові слова: псоріаз, метаболічний синдром, перебіг, якість життя.

Н.Г.Вірстюк, О.Є.Черкашина

Ефективність комплексного лікування хворих із хронічною серцевою недостатністю із врахуванням стану імунної системи

Ключові слова: хронічна серцева недостатність, імунна система, лікування.

І.М. Драпчак

Оцінка ефективності комбінації капікор/глутаргін у осіб з постійною фібриляцією передсердь та поєднаною патологією печінки на фоні тривалої терапії варфарином

Ключові слова: фібриляція передсердь, хронічні дифузні захворювання печінки, глутаргін, капікор.

Ю.Б. Кіндракевич, І.М. Шевчук, М.М. Багрій, А.Л. Шаповал, Р.П. Герич, П.В. Соломчак

Стан місцевого гуморального імунітету при гострому тромбозі гемороїдальних вузлів

Ключові слова: гострий геморой, місцевий імунітет.

І.В. Кошель

Дієтотерапія аспірин-асоційованого назального поліпозу

Ключові слова: аспіринасоційований поліпозний риносинусит, дієтотерапія.

М.В. Кулікова, Т.В. Ащеулова

Роль поліморфізмів генів ренін-ангіотензинової системи та імунозапалення у розвитку глюкометаболічних порушень у хворих на артеріальну гіпертензію

Ключові слова: артеріальна гіпертензія, предіабет, цукровий діабет 2 типу, поліморфізми генів ренін-ангіотензинової системи, цитокіни.

С.В. Макян, В.Г. Майданник, В.А. Гаргаун

Клінічні особливості перебігу рецидивного та хронічного бронхіту у дітей (частина 2)

Ключові слова: хронічний бронхіт, рецидивуючий бронхіт, діти, клінічні прояви.

Г.Б. Матейко, І.І. Пилюк

Динамка вмісту цитокінів (ІЛ-2, ІЛ-4, інтерферону-g) та b2-мікроглобуліну при пневмонії у дітей, які часто хворіють на гострі респіраторні захворювання

Ключові слова: діти, які часто хворіють на гострі респіраторні захворювання, пневмонія, лікування.

Т.В. Мергель

Вплив застосування черезшкірного коронарного втручання на перебіг серцевої недостатності у хворих із q, qs інфарктом міокарда

Ключові слова: гострий інфаркт міокарда, ремоделювання, серцева недостатність, черезшкірне коронарне втручання.

А.М. Николюк

Дослідження контрастної чутливості зорового нерва як метод раннього виявлення компресивної оптичної нейропатії

Ключові слова: ендокринна офтальмопатія, набряковий екзофтальм, зоровий нерв, електрична чутливість, контрастна чутливість.

М.А. Оринчак, М.М. Василечко

Вплив інсулінорезистентності на перебіг вперше діагностованої фібриляції передсердь

Ключові слова: вперше діагностована фібриляція передсердь, інсулінорезистентність, варіабельність серцевого ритму, ехокардіографія.

О.В. Павленко, Р.Ю. Біда

Клініко-мікробіологічні аспекти перебігу флегмон обличчя та шиї

Ключові слова: щелепно-лицева ділянка, одонтогенні захворювання, мікробіологічне дослідження, патогенність бактерій.

А.А. Переяслов, О.Я. Борис, О.Є. Борова-Галай

Ультрасонографія з доплерографією у діагностиці некротичного ентероколіту у новонароджених

Ключові слова: новонароджені, некротичний ентероколіт, ультрасонографія, діагностика.

А.А. Переяслов, Ю.Р. Доценко

Порівняльний аналіз ультрасонографіі та лапароскопії у діагностиці абдомінальної форми крипторхізму

Ключові слова: абдомінальний кріпторхізм, ультрасонографія, лапароскопія.

В.М. Погорєлов, В.В. Брек, О.С. Коваленко, О.В. Зайцева

Терапія набрякового синдрому у хворих з хронічним легеневим серцем

Ключові слова: хронічне легеневе серце, набряковий синдром, торасемід + ірбесартан.

М.Я. Сухоребська

Клінічне значення рівня лептину та С-реактивного білка у сироватці крові хворих на остеоартроз у поєднанні з абдомінальним ожирінням

Ключові слова: остеоартроз, абдомінальне ожиріння, лептин, С-реактивний білок, кверцетин, L-аргініну гідро хлорид.

В.І. Боцюрко, О.В. Пиптюк, Р.Г. Доскач, Б.Г. Горбаль

Ускладнена трофічна діабетична виразка у старечому віці

Я.І. Ломей, В.І. Лудин, Ю.Я. Ломей

НПЗП –індуковані гастро- і ентеропатії

Ключові слова: гостра респіраторна інфекція, самолікування, нестероїдні протизапальні препарати, гастро-ентеропатії, індуковані ними.

О.В. Палійчук, З.І. Россоха

Рак яєчника і мутація 5382insC в геніBRCA1

Ключові слова: родовід, пробанд, сімейний раковий синдром, мутації в генах BRCA1/2, рак яєчника, рак молочної залози.

А.Д. Бабенко

Застосування інтерактивної форми навчання у вигляді методу кооперативних груп під час вивчення предмету “ортодонтія” на ІV курсі стоматологічного факультету в рамках кредитно-модульної системи

Ключові слова: кредитно-модульна система, стоматологічний факультет, ортодонтія, метод кооперативних груп, інтерактивна форма навчання.

І.М. Гайова

Діагностичне значення розладів сечопуску, при написанні анамнестичної частини історії хвороби, студентами ІІІ курсу, що вивчають пропедевтику внутрішньої медицини

Ключеві слова: ніктурія, поліурія, олігурія, поллакіурія.

І.М. Карпінець

Вивчення ставлення до навчання студентів-іноземців

Івано-Франківського національного медичного університету

Ключові слова: студенти-іноземці, вища медична освіта, ставлення до навчання.

Н.М. Кінаш

Напрямки реорганізації вищої медичної освіти в Україні

Ключові слова: вища медична освіта, навчальний процес, тренінг.

Н.П. Махлинець

Психофізичні аспекти підвищення ефективності засвоєння практичних навичок у студентів стоматологічних факультетів

Ключові слова: навчальний процес, практичні навички, студенти.

Т.В. Мергель, Н.М. Галюк, У.В. Юсипчук

Роль підсумкового модульного контролю виробничої лікарської практики з внутрішньої медицини у студентів п’ятого курсу факультету підготовки іноземних громадян Івано-Франківського національного медичного університету

Ключові слова: кредитно-модульна система, внутрішня медицина, виробнича практика, поточний контроль, підсумковий модульний контроль.

А.М. Николюк

Новітні підходи до вивчення студентами-медиками офтальмології

Ключові слова: медична освіта, наочність, офтальмологія.

Д.Т. Оріщак, В.І. Попович, Н.В. Василюк, І.В. Кошель

Особливості організації самостійної роботи студентів в умовах кредитно-модульної системи на кафедрі оториноларингології

Ключові слова: самостійна робота, кредитно-модульна система, студент, оториноларингологія.

Рохкінд Шимон

Відновлення периферичних нервів після балістичних травм

Т.П. Басараба

Аналіз захворюваності на хвороби, що передаються статевим шляхом, як індикаторів ВІЛ-інфікованості

Ключові слова: інфекції, що передаються статевим шляхом, ВІЛ-інфекція, захворюваність.

Л.В. Пахаренко

Особливості способу життя жінок з передменструальним синдромом

Ключові слова: передменструальний синдром, фактори ризику.

В.І. Пилипчук

Вивчення якості життя у хворих після операцій з приводу хронічного панкреатиту, ускладненого біліарною гіпертензією

Ключові слова: хронічний панкреатит, якість життя, біліарна гіпертензія.