Головний редактор – Рожко Микола Михайлович

Засновник та видавець: Івано-Франківський національний медичний університет

Свідоцтво про державну реєстрацію: серія КВ №6296 від 09.07.2002 року

   -  публікує статті українською, російською та англійською мовами

   -  сфера розповсюдження: загальнодержавна

   - програмні цілі або тематична спрямованість: висвітлення актуальних питань теоретичної і практичної медицини, медичної освіти, історії медицини 

Адреса редакції:

Україна,

76018 м.Івано-Франківськ,

вул. Галицька, 2

Медичний університет

Телефон: (0342) 53-79-84

факс (03422) 2-42-95