animation

 

Редакція журналу “Галицький лікарський вісник” бере до розгляду для публікації оригінальні статті, за умови, що ні рукопис, на будь-яка його частина, таблиці чи рисунки не були опубліковані раніше в друкованій чи електронній формі і не перебувають на розгляді для публікації у будь-якому іншому журналі. Це не поширюється на тези, які опубліковані у зв’язку з проведенням конференцій чи інших наукових зустрічей.

 

Статті приймаються українською або російською, або англійською мовами виключно елекронним поданням рукописів через веб-сайт журналу (http://ojs.ifnmu.edu.ua/index.php/acm/index). З інструкцією можна ознайомитись тут. Редакція наголошує про необхідність подання англійською мовою повної версії статей, які в оригіналі представлені українською або російською мовами, з метою розміщення цих матеріалів на сайті журналу (http://ojs.ifnmu.edu.ua/index.php/acm/index) і подальшої їх індексації науково-пошуковими системами.

 

Всі направлені в редакцію рукописи рецензуються анонімно, після чого автор отримує повідомлення про те, що статтю прийнято або не рекомендовано до друку. Неприйняті до публікації матеріали, а також статті, оформлені не за правилами, повертаються на вимогу авторів. Статті, які оформлені за правилами та мають позитивну рецензію, передаються до друку.

Категорії статей

Прийняті до друку статті публікуються в таких розділах журналу:

  • -       Дискусійні і проблемні статті 
  • -       Оригінальні дослідження 
  • -       Огляди літератури 
  • -       Випадки з практики 
  • -       Організація охорони здоров’я 
  • -       Медична освіта 

Дотримання етичних принципів при підготовці рукописів

Інформація щодо етичних принципів в публікації доступна за посиланням на сайті журналу.

Мова публікації

Автор статті зобов’язаний ретельно її вичитати і відредагувати. Зміст статті викладати чітко, без повторень та довгих передмов, користуватися українським правописом, вживати українську термінологію і дотримуватися норм літературної української мови (при публікації іншими мовами – російської чи англійської мов відповідно). Редакція журналу залишає за собою право скорочувати статті, змінювати розміщення ілюстрацій, таблиць, графіків. Одиниці виміру вказувати за системою СІ.

Технічні вимоги оформлення

Рукопис необхідно оформити за допомогою засобів MS Office на стандартному аркуші формату А4 (210х297 мм), шрифт – “Times New Roman”, розмір шрифту – 14, інтервал – 1,5. Поля: верхнє – 20 мм, нижнє – 25 мм, ліве – 30 мм, праве – 10 мм.

Схема оформлення статей:

УДК

Прізвище та ініціали автора (авторів)

Назва статті (повинна бути чіткою і лаконічною)

Установа (повна назва, місто, країна), контактний e-mail автора

Резюме (українською, російською і англійською мовами), об’ємом не більше 1500 знаків, яке повинно повністю розкривати зміст статті, для оригінальних досліджень повинно бути чітко рубрикованим та включати: вступ, мету, матеріал і методи, результати, висновки.

До резюме додається переклад російською та англійською мовами прізвищ та ініціалів автора (авторів), назви статті та установи.

Ключові слова (українською, російською і англійською мовами) – не більш 5 слів чи словосполучень).

Постановка проблеми і аналіз останніх досліджень

Даний розділ повинен відображати сучасний стан проблеми, якій присвячена стаття, та надати читачеві інформацію про можливі шляхи її вирішення.

Мета дослідження

Матеріал і методи дослідження

У даному розділі відображається ґрунтовний опис технік, які були використані. Опис повинен бути достатнім для розуміння і відтворення дослідження. У випадку, якщо методи є наведені у літературі, достатньо навести посилання на них.

Якщо у дослідженні були задіяні люди чи експериментальні тварини, необхідно зазначити, згідно яких норм українського чи міжнародного законодавства було проведене дане дослідження.

Результати дослідження

Описують максимально точно, стисло та інформативно. Масиви даних можуть бути представлені у вигляді таблиць та графіків. 

Рисунки і таблиці з підписами до них повинні бути оформлені згідно з вимогами ДАКу України і розміщені по тексту.

Кількість ілюстрацій – мінімальна, повинні бути також завантажені окремими файлами з роздільною здатністю 300 dpi.

Обговорення

У даному розділі необхідно відобразити ґрунтовний аналіз отриманих результатів і їх порівняння з сучасними даними із посиланням на першоджерела, які представлені у “Літературі”.

Якщо доцільно, розділ “Обговорення” може бути об’єднаним з “Результатами дослідження” в один розділ.

Висновки

Висновки повинні бути чіткими і відображати досягнення мети дослідження.

Перспективи подальших досліджень у даному напрямку

Література

Список використаної літератури наводиться згідно з ДСТУ 7.1:2006. З прикладом оформлення можна ознайомитись тут (“Бюлетень ВАК” №5, 2009р.). Цитовані праці в тексті позначати номерами в квадратних дужках відповідно до списку літератури, наприклад, [1, 6]. У список літератури включати праці, опубліковані впродовж останніх 7 – 10 років, відображати за алфавітом: 1) наукові праці, надруковані кирилицею; 2) наукові праці, надруковані латиницею. Редакція журналу наголошує, що основним джерелом наукової інформації є наукова стаття. Представлений список літератури відображає науковий рівень автора, а тому рекомендуємо використовувати статті, які опубліковані у престижних наукових виданнях з тієї чи іншої проблематики.

Список використаної літератури в англомовній версії статті необхідно оформити відповідно до стилю цитування VancouverДля зручності рекомедуємо використовувати таке програмне забезпечення як Mendeley(http://www.mendeley.com/) чи EndNote (http://www.endnote.com/)які дозволяють автоматично оформити список літератури відповідно до даного стилю.

Для з’ясування будь-яких питань щодо публікації статті автор (автори) можуть звертатися за адресою  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.