Версія для друку

  Науково-практичний журнал «Архів клінічної медицини» висвітлює актуальні питання теоретичної і практичної медицини, публікує результати власних досліджень, медичної освіти.

   У часописі друкуються оглядові статті, рецензії, випадки з практики, історії медицини.

   Видання «Архів клінічної медицини» публікує статті українською, російською та англійською мовами.

   Журнал включено до Переліку наукових видань, в яких можуть публікуватись основні результати дисертаційних робіт (Постанова Президії ВАК України від 10.11.2010 року, №1-05/7).