Редакційна  колегія

Головний редактор - М.М. Рожко

Островський М.М. (заступник головного редактора)

Боцюрко В.І. (відповідальний секретар)

Герелюк В.І.

Глушко Л.В.

Децик О.З.

Дикий Б.М.

Купновицька І.Г.

Макарчук О.М.

Нейко В.Є.

Оріщак Д.Т.

Попович В.І.

Сулима В.С.

Тітов І.І.

Ткачук О.Л.

Юрцева А.П.

Семотюк О.В. (коректор з української і російської мов)                                                                                                                   

Чернова Е.О. (технічний редактор)

 

 

 

 

 

 

 

 

 Редакційна рада

Проф. Клаус Бальцер – Відділ судинної хірургії, Госпіталь Св. Марії, Мюльгайм, Німеччина

Проф. Річард Вагнер – Професор отоларингології, Медичний факультет Джорджтаунського університету, Джорджтаун, США

Проф. Волошин О.І. – Кафедра пропедевтики, Буковинський медичний університет, Чернівці, Україна

Проф. Пауль Енк – Директор досліджень, Відділ внутрішньої медицини VI: Психосоматична медицина і Психотерапія, Тюбінген, Німеччина

Проф. Мардинський Ю.С. - Член-кореспондент РАМН, керівник відділу променевих методів лікування Федерального науково-практичного центру РАМН, Обнінськ, Росія

Проф. Міщук В.Г. - Кафедра сімейної медицини

Івано-Франківського національного медичного університету, Івано-Франківськ, Україна

Проф. Нетяженко В.З. - Член-кореспондент НАМУ, кафедра пропедевтики Національного медичного університету ім.О.О.Богомольця, Київ, Україна

Проф. Рижик В.М. - Кафедра променевої діагностики і променевої терапії Івано-Франківського національного медичного університету, Івано-Франківськ, Україна

Проф. Скальний А.В. – Директор Інституту біоелементології, Москва, Росія  

Проф. Скрет-Магіерло Й. - Кафедра акушерства і гінекології Жешувського університету, Жешув, Польща

Проф. Сміян С.І. - Кафедра внутрішньої медицини Тернопільського державного медичного університету, Тернопіль, Україна

Проф. Харченко Н.В. - Кафедра гастроентерології Національної медичної академії післядипломної освіти, Київ, Україна